Torys
Twój koszyk jest pusty
PLN
polski
AkcesoriaretuszpielęgnacjaFarby
> odstąpienia od umowy
Odstąpienie od umowy
1. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. W razie braku przekazania Kupującemu informacji, o których mowa § 2 pkt 6, termin, w którym Kupujący może odstąpić od umowy, wynosi 12 miesięcy i liczy się od dnia wydania rzeczy. Jeżeli jednak Kupujący po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do czternastu dni od tej daty.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Wpłacone przez Kupującego pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność. Koszt wysyłki zwrotnej ponosi kupujący.
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®